DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2022

Cập nhật: 09/03/2022

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP THẨM QUYỀN GIAO 2022

STT Tên Báo cáo Năm/kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định Ngày công bố Đường dẫn văn bản
1
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
2022 BM 01, 02 264/QĐ-TNVN 18/2/2022 Quyết định Dự toán ngân sách năm 2022 và Quyết toán ngân sách năm 2020
BM 01 - Thông báo công khai dự toán thu chi NSNN được giao và phân bổ
BM02 - Thông báo dự toán thu chi NSNN năm 2022

Từ khóa:

Thể loại: Công khai ngân sách

Tác giả:

Nguồn tin: R&D