Đơn khẩn của TP. Hồ Chí Minh và câu chuyện “giữ người tài” (16/8/2022)

Cập nhật: 16/08/2022

Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Bộ Nội vụ xin chỉ đạo về tình trạng cán bộ, công chức và viên chức xin nghỉ việc hàng loạt. Theo đó, từ tháng 1/1/2020 đến hết tháng 6/2022, có hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức trong khối các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố nghỉ việc. Công văn của TP. Hồ Chí Minh cho thấy vấn đề không còn nằm trong phạm vi xem xét và xử lý của địa phương mà phải “cầu cứu” đến sự hỗ trợ của Trung ương, đòi hỏi phải có những giải pháp hiệu quả để tình trạng này không tiếp diễn trên diện rộng.
Điều đáng chú ý là tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc hàng loạt diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính trị đang đẩy mạnh tinh giản biên chế, trong đó có những nơi tinh giản còn chậm, không đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, bài toán đặt ra với hệ thống các cơ quan Nhà nước hiện nay là làm thế nào để vừa tinh giản biên chế theo yêu cầu, vừa giữ chân được người giỏi để hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao. Cùng bàn luận nội dung này với khách mời là ông Nguyễn Mai Bộ, nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đại biểu Quốc hội khóa 14

Từ khóa: #Người tài #TP HCM

Thể loại: Xã hội

Bình luận






Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập