Chuyển đổi nông nghiệp xanh: phấn đấu đến năm 2025 không còn phát thải (04/01/2024)

Cập nhật: 05/01/2024

Nông nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng 30% tổng lượng phát thải khí nhà kính (KNK) toàn quốc, xếp sau ngành năng lượng và giao thông vận tải về lượng phát thải khí nhà kính ra môi trường. Với mục tiêu chuyển đổi nông nghiệp xanh, phấn đấu đến năm 2025 không còn phát thải, ngành nông nghiệp đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp. Đây cũng là nội dung chính được phản ánh trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

Từ khóa: #nông nghiệp xanh#phát thải#

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập