Cập nhật kiến thức cho các cán bộ nguồn

Cập nhật: 06/02/2023

(VOV5) -Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 20 học viên, kéo dài 6 tuần từ ngày 5/2 đến ngày 15/3/2023.

Chiều 5/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cập nhật kiến thức cho các cán bộ nguồn  - ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: VOV

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, khẳng định lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lần này có nhiều đổi mới về nội dung chương trình, tổ chức lớp học.

Đặc biệt là việc lựa chọn 29 chuyên đề bao quát nhiều nội dung quan trọng gắn với những vấn đề căn bản, cốt lõi trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII về xây dựng Đảng và Nhà nước, về phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người Việt Nam, về an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: "Chương trình bồi dưỡng rất cần thiết đối với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cao cấp tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Tôi đề nghị các học viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế của lớp học, các quy định của học viện, học tập một cách chủ động và sáng tạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của lớp học đề ra".

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gồm 20 học viên, kéo dài 6 tuần từ ngày 5/2 đến ngày 15/3/2023.

Từ khóa: VOV, VOVworld, VOV5, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thể loại: Nội chính

Tác giả:

Nguồn tin: VOV5

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập