Bphone 4 không có phím bấm

Cập nhật: 30/03/2020

VOV.VN - Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO Bkav, cho biết Bphone 4 sẽ có tên là Bphone B86 và là điện thoại không phím bấm.

Từ khóa: Bphone 4, Nguyễn Tử Quảng, Bphone B86, điện thoại không phím bấm

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Tác giả:

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập