Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đạt 100% phiếu tín nhiệm cao

Cập nhật: 13/11/2023

VOV.VN - Tại kỳ họp 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi, kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu cho thấy, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 100% phiếu tín nhiệm cao (51/51).

Ngày 13/11, kỳ họp lần thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Tại kỳ họp này, có 26 người được lấy phiếu tín nhiệm, gồm Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của 26 người được lấy phiếu tín nhiệm trong việc xây dựng báo cáo cá nhân gửi đến Đại biểu HĐND tinh. Nội dung báo cáo sát thực tế, nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đưa ra những biện pháp khắc phục cụ thể trong thời gian đến. Đại biểu thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cũng như việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống của 26 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp này.

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Một số ý kiến Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các Ủy viên UBND tỉnh cần có sáng kiến mang tính đột phá trên lĩnh vực phụ trách. UBND tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo và các nội dung trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Nội dung lấy phiếu tín nhiệm là một hoạt động giám sát của HĐND tỉnh theo Luật Tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND để góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND cũng như góp phần đánh giá uy tín, năng lực, chất lượng, hiệu quả của bộ máy nhà nước, để chúng ta nâng cao chất lượng hoạt động, vừa là của tổ chức nhưng cũng vừa của mỗi cá nhân, đơn vị trên vị trí công tác của mình”.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua 8 nội dung do UBND tỉnh trình tại kỳ họp và thông qua 2 báo cáo của UBND tỉnh./.

Từ khóa: Bí thư Quảng Ngãi,tín nhiệm cao

Thể loại: Nội chính

Tác giả: thành long/vov-miền trung

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập