5 năm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững – Nền tảng thực hiện các mục tiêu phục hồi và phát triển sau đại dịch (22/10/2021)

Cập nhật: 22/10/2021

Nghị quyết 406 của Quốc hội kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
- 5 năm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững – Nền tảng thực hiện các mục tiêu phục hồi và phát triển sau đại dịch.
-Kinh tế số: Trí tuệ nhân tạo làm xoay chuyển ngành bảo hiểm.

Từ khóa: #Nghị quyết 406 #giảm thuế #phát triển bền vững

Thể loại: Kinh tế

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập