168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Cập nhật: 02/12/2023

VOV.VN - Chiều 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là 177 ủy viên,  Đại hội giới thiệu 185 đồng chí để bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn sau Đại hội khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Về cơ cấu: Cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn: Số lượng 37 bầu 31 tại đại hội, khuyết 6, sẽ bầu bổ sung sau đại hội; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: 22, tại đại hội bầu 20 khuyết 2, kiện toàn sau đại hội.

Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố: 65.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 21.

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động: 9, bầu 8 tại đại hội; Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: 16.

Cán bộ khoa học, chuyên gia: 4.

Công nhân, người lao động trực tiếp: 3.

Kết quả, đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội thống nhất cử ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII là triệu tập viên Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Từ khóa: đại hội, trúng cử,ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam,công đoàn việt nam,tổng liên đoàn lao động việt nam

Thể loại: Xã hội

Tác giả: chung thủy/vov.vn

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập