cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân là vũ khí trong phòng, chống dịch (Ngày 21/2/2021)

Cập nhật: 02/03/2021

- Chủ động khai báo y tế: Việc làm cần thiết để phòng dịch
- Đeo khẩu trang nơi công cộng: Trách nhiệm của mỗi người dân
- Dập dịch ở Hải Dương: Cần sự đồng lòng chứ đừng vội vàng phán xét

Từ khóa:

Thể loại: Y tế
Nhập mã xác nhận

Nhập lại