Xưởng Lỗ Ban của Trung Quốc là gì? (22/05/2024)

Cập nhật: 22/05/2024

Trong những năm gần đây, “Xưởng Lỗ Ban” (Luban Workshop) được nhắc đến nhiều trong các thỏa thuận hợp tác và tuyên bố chung giữa Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước đang phát triển và các quốc gia dọc “Vành đai và Con đường”. Vậy Xưởng Lỗ Ban là gì?

Từ khóa: #Xưởng #Lỗ Ban #Trung Quốc

Thể loại: Thế giới

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập