Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (22/5/2024)

Cập nhật: 22/05/2024

- Ưu tiên tăng trưởng kinh tế nhằm đạt mục tiêu 6-6,5% gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, tạo đà phục hồi
- Chương trình hành động của Chính phủ về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”, xác định những mục tiêu cụ thể
- Cần cơ chế, chính sách mới để tạo động lực phát triển doanh nhân là nội dung cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Từ khóa: Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về phát triển đội ngũ doanh nhân # Nghị quyết 66 của Chính phủ # Tăng trưởng kinh tế 2024

Thể loại: Kinh tế

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập