Xây dựng Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)- hài hòa lợi ích, đáp ứng hội nhập (31/03/2023)

Cập nhật: 31/03/2023

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình tham gia và thụ hưởng các quyền lợi về BHXH, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng các yêu cầu về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực BHXH.

Từ khóa:

Thể loại: Nội chính

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập