Xây dựng Đề án vị trí việc làm của VOV: Cần phải được tiến hành khoa học, hiệu quả, sát với thực tiễn

Cập nhật: 30/08/2021

Hôm nay (ngày 26/8/2021), Đài TNVN tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm cho các đơn vị trực thuộc. Hội nghị được tổ chức tập trung tại Nhà hát Đài TNVN, số 58 Quán Sứ, Hà Nội và học trực tuyến qua Webex.

Đến dự Hội nghị tại khu vực Hà Nội có các Đ/c lãnh đạo Đài TNVN, các thành viên Tổ Biên tập và Tổ thư ký xây dựng Đề án vị trí việc làm của Đài TNVN.

Hội nghị đã nghe Tiến sĩ Hồ Như Hải, Trợ lý Hội đồng trường Trường Đại học Việt - Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nộigiới thiệu các căn cứ pháp lý, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng vị trí việc làm.

Tiến sĩ Hồ Như Hảicho biết, việc xây dựng Đề án vị trí việc làm nhằm xác định thực trạng về tổ chức và vị trí làm việc trong các cơ quan, đơn vị để có kế hoạch phân bổ, điều chỉnh biên chế, bố trí nhân lực phù hợp với từng đối tượng gắn với vị trí việc làm, ngạch công chức, viên chức cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời rà soát toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng đơn vị. Thông qua đó, thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch sử dụng, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức có trình độ chuyên môn hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ công chức, viên chức.


Tiến sĩ Hồ Như Hải trình bày về phương pháp xây dựng Đề án vị trí việc làm. Ảnh: Anh Đức

Xây dựng vị trí việc làm cũng là hình thức đổi mới phương pháp quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên từng lĩnh vực, sắp xếp, bố trí nhân lực gắn với vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo khoa học, hiệu quả, phát huy năng lực, khả năng công tác của công chức, viên chức và người lao động. Xây dựng Đề án vị trí việc làm phải phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai minh bạch, mỗi vị trí việc làm phải gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức, viên chức, chức danh nghề nghiệp tương ứng.

Đề án vị trí việc làm của Đài TNVN được xây dựng theo các bước như sau: Thống kê, rà soát, phân tích công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, phân nhóm công việc để xác định vị trí việc làm và chức danh tương ứng; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm, xác định vị trí việc làm và xây dựng bảng danh mục vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm; xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm; thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện có; hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của đơn vị.


Đ/c Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại Hội nghị.Ảnh: Anh Đức

Thủ trưởng các đơn vị rà soát, xây dựngvị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch và chức danh nghề nghiệp của đơn vị mình gửi Tổ biên tập thẩm định, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Đài TNVNtheo quy định.

Tại buổi tập huấn,Tiến sĩ Hồ Như Hảigiải đáp nhiều ý kiến của đại diện các đơn vị thuộc Đài TNVN về những vấn đề còn chưa rõ trong quá trình xây dựng Đề án vị trí việc làm ở đơn vị mình.


Lãnh đạo Đài TNVN và đại diện các đơn vị trực thuộc Đài tham dự Hội nghị.Ảnh: Anh Đức

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Trần Minh Hùng, PhóTổng Giám đốc Đài TNVN cho rằng:Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của Đài TNVN là một việc quan trọng, cần sự tham gia của cả hệ thống từ thấp đến cao và phải được tiến hành khoa học, hiệu quả, sát với thực tiễn. Đây là cơ sở để đánh giá năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời cũng là tiêu chí để đánh giá trong công tác thi đua khen thưởng, làm căn cứ để trả lương theo vị trí việc làm đúng thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo thông báo Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII./.

Vũ Huân

Từ khóa:

Thể loại: Tin hoạt động VOV

Tác giả:

Nguồn tin: R&D