Vũng Tàu kiên quyết dẹp chợ tự phát, tạo sinh kế cho dân (19/9/2023)

Cập nhật: 5 ngày trước

Diễn đàn kinh tế - xã hội 2023: tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các mặt hàng trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy.
- EU chia rẽ vì ngũ cốc Ukraine.
- Vũng Tàu kiên quyết dẹp chợ tự phát, tạo sinh kế cho dân.

Từ khóa: #Vũng Tàu #kiên quyết dẹp #chợ tự phát #sinh kế cho dân

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập