Vùng Cảnh sát biển 4: Tuyên truyền pháp luật biển giúp ngư dân vươn khơi an toàn (16+17/5/2022)

Cập nhật: 17/05/2022


- Ngư dân Quảng Ngãi lênh đênh nghề biển
- Vùng Cảnh sát biển 4: Tuyên truyền pháp luật biển giúp ngư dân vươn khơi an toàn
- Phỏng vấn tiến sỹ Trần Công Trục về khái niệm các vùng biển.

Từ khóa: #Tuyên truyền PLB cho ngư dân#

Thể loại: Xã hội

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập