Vua ếch đã cưỡi lên lưng rắn như thế nào?

Cập nhật: 01/12/2023

Đặc tính của loài rắn là rất thích ăn các loài vật nhỏ, nhất là ếch nhái. Vậy mà có một vị vua ếch đã cưỡi lên lưng rắn đấy. Vua ếch có khả năng đặc biệt hay đang bị ảo tưởng vào sức mạnh của mình? (Kể chuyện và hát ru 13/11/2023)

Từ khóa: Vua ếch, truyện cổ tích, hát ru, đồng thoại

Thể loại: Thiếu nhi

Tác giả:

Nguồn tin: VOV6

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập