VOV chuẩn bị tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm

Cập nhật: 25/08/2021

Đài TNVN sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm vào sáng ngày 26/8/2021.

Thực hiện Kế hoạch số 2270/KH-TNVN ngày 12/8/2021 về xây dựng vị trí việc làm, sáng ngày 26/8/2021, Đài TNVN sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn để triển khai xây dựng vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị, xác định bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực.

Theo thông báo triệu tập của Đài, thành phần tham dự Hội nghị bao gồm: Các thành viên trong Tổ biên tập và Tổ Thư ký xây dựng Đề án vị trí việc làm của Đài TNVN; thủ trưởng các đơn vị, trưởng phòng và tương đương và nhân sự phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. Thành viên Tổ biên tập và Tổ thư ký học tại Nhà hát Đài TNVN, số 58 Quán Sứ, Hà Nội. Các đơn vị ngoài khu vực Hà Nội học trực tuyến qua Webex (có thể tham gia bằng máy tính hoặc điện thoại di động kết nối internet) theo hướng dẫn tại Thông báo số 2330/TB-TNVN ngày 20/8/2021 của Đài TNVN.

Giảng viên là ông Hồ Như Hải, Trợ lý Hội đồng trường Trường Đại học Việt - Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vũ Huân

Từ khóa:

Thể loại: Tin hoạt động VOV

Tác giả:

Nguồn tin: R&D