VinFuture- hành trình tôn vinh khoa học vì cuộc sống (22/01/2022)

Cập nhật: 22/01/2022

Lần đầu tiên Giải thưởng khoa học, công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture đã được trao cho các nhà khoa học, trong đó Giải thưởng chính - trị giá 3 triệu USD và là một trong những giải thưởng có giá trị lớn nhất trên thế giới. Nhưng giá trị lớn nhất và cũng là sứ mệnh của Giải thưởng VinFuture chính là thúc đẩy khoa học phụng sự nhân loại, tôn vinh những công trình khoa học kiệt xuất có tính ứng dụng cao, có thể tạo ra sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của hàng triệu, thậm chí hảng tỷ người trên thế giới.
- "VinFuture- hành trình tôn vinh khoa học vì cuộc sống" là nội dung được chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối công nghệ tuần này.

Từ khóa: #VinFuture #Khoa học vì cuộc sống #Lần đầu tiên #mRNA

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập