Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo (21/04/2024)

Cập nhật: 22/04/2024

Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
- Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trước các cuộc tấn công mạng.
- Tập đoàn Apple muốn tăng đầu tư và mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Từ khóa:

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập