cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Vì sao lại nói “Lanh chanh như hành không muối”?

Cập nhật: 11/09/2021

[VOV2] - Câu “lanh chanh như hành không muối” có nghĩa là gì? “Dĩ công vi thượng” có hàm ý ra sao? Cụm từ “sa trường” có nguồn gốc thế nào?... Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ giải thích cụ thể.

Từ khóa: “lanh chanh như hành không muối”, “Dĩ công vi thượng”, “sa trường”, “hiển vinh”, “hiển đạt”, già kén kẹn hom, TS Đỗ Anh Vũ

Thể loại: Giáo dục
Nhập mã xác nhận

Nhập lại