Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản (26/8/2023)

Cập nhật: 27/08/2023

Ứng dụng công nghệ thời tiết thông minh iMetos trong quản lý và sản xuất nông nghiệp
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản

Từ khóa:

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập