Ứng dụng công nghệ gắn với truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp (9/9/2023)

Cập nhật: 12/09/2023

Egap và eGap.vn- quản lý điện tử 4.0 thực hành nông nghiệp tốt
- Ứng dụng công nghệ gắn với truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp

Từ khóa:

Thể loại: Khoa học - Công nghệ

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập