Từ số liệu kinh tế quý 3 - Nhận diện động lực và thách thức tăng trưởng giai đoạn tới (02/10/2023)

Cập nhật: 02/10/2023

Từ số liệu kinh tế quý 3 - Nhận diện động lực và thách thức tăng trưởng giai đoạn tới.
- Việt Nam sẽ ảnh hưởng thế nào khi EU áp dụng Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon ?.
-Tiêu điểm kinh tế địa phương là nội dung “Kon Tum: Đồng hành gỡ khó hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”

Từ khóa: GDP 9 tháng 2023 #Thách thức #Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon #Tăng trưởng xanh

Thể loại: Kinh tế

Tác giả: thu trang vov1

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập