Trường chuyên, trường chất lượng cao: Nên là công hay tư?

Cập nhật: 25/09/2019

Vì sao trường công lại chia ra chất lượng cao? Việc tồn tại trường chuyên, lớp chọn, trường chất lượng cao có gây ra những bất bình đẳng trong giáo dục? Đó là hàng loạt những câu hỏi được chính học sinh đặt ra khi góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi.

Từ khóa: dự thảo Luật giáo dục sửa đổi, trường chuyên lớp chọn

Thể loại: Giáo dục

Tác giả: Bá Duy

Nguồn tin: VOV2

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập