Triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, đảm bảo điện cao điểm mùa khô năm 2024 (22/02/2024)

Cập nhật: 22/02/2024

Ngày 14/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới. Trong 12 nhóm giải pháp lớn, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của công tác tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giao trách nhiệm cho từng đối tượng chủ thể liên quan. “Triển khai các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải pháp tiết kiệm điện nhằm đảm bảo điện cao điểm mùa khô năm 2024” - là chủ đề của chương trình Chuyên gia của bạn, với sự tham gia của ông Trần Viết Nguyên - Phó Trưởng ban kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Từ khóa: #Tiết kiệm điện #Chỉ thị 05/CT-TTg về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới #Chỉ thị 20/CT-TTg về tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 #Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP)

Thể loại: Đời sống

Tác giả: nguyên long

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập