Trà Vinh: Chú trọng, tạo điều kiện phát huy giá trị văn hóa truyền thống Khmer (23/9/2022)

Cập nhật: 23/09/2022

Không chỉ tập trung xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống, tỉnh Trà Vinh còn đặc biệt quan tâm đến bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer . Đặc biệt là những phong tục truyền thống như Tết Chôl chnăm thmây, lễ Ok om bok, Sen Đôn ta… Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp luôn tạo điều kiện tốt nhất cho bà con Khmer được tham gia các hoạt động ý nghĩa này.

Từ khóa: #trà vinh #phát huy #truyền thống văn hóa

Thể loại: Thời sự

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập