cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Tìm giải pháp phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022 Vùng Đông nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (15/9/2021)

Cập nhật: 15/09/2021

Chiều nay 15/9, tiếp tục chuỗi hội nghị với 3 miền Bắc, Trung, Nam, Bộ Kế hoạch đầu tư Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 Vùng Đông nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. PV Xuân Lan đưa tin:

Từ khóa: # Bộ Kế hoạch và đầu tư # phát triển kinh tế xã hội và vốn đầu tư công

Thể loại: Thời sự
Nhập mã xác nhận

Nhập lại