Thực hiện Nghị quyết 43: Một số chính sách không đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra (25/5/2024)

Cập nhật: 25/05/2024

Trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 43 cho thấy các chính sách là phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn trong nhiều dự án thuộc chương trình của Nghị quyết 43 còn chậm, một số chính sách đã không đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra. Đây là những vấn đề được đại biểu Quốc hội phân tích trong phiên họp sáng nay khi thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết số 43 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”. Bên cạnh đó còn có tình trạng ban hành văn bản hướng dẫn chậm.

Từ khóa: #nghị quyết 43 #quốc hội

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập