Thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2030: Khó khăn và thách thức (30/03/2023)

Cập nhật: 30/03/2023

Bài 2 Loạt bài “Thực hiện Chiến lược tài chính Việt Nam 2030, với nhan đề: Thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2030: Khó khăn và thách thức trong tiến trình cải cách tài chính
- Thông tin kinh tế Việt Nam nhìn từ Báo cáo Thống kê quý I/2023

Từ khóa: #chiến lược tài chính #thống kê quý I/2023

Thể loại: Kinh tế

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập