Thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2030: Cải cách Tài chính quốc gia - Đường dài cần sự chung sức đồng lòng (31/03/2023)

Cập nhật: 31/03/2023

Bài 3 loạt bài “Thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2030”: Cải cách Tài chính quốc gia - Đường dài cần sự chung sức đồng lòng.
- Hiện đại hóa, nâng chất lượng đào tạo, cấp giấy phép lái xe.

Từ khóa: #Tài chính số #Chiến lược Tài chính #Kho bạc số #Hải quan điện tử #Đào tạo lái xe

Thể loại: Kinh tế

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập