Thu nhập người dân ở Đắk Lắk tăng cao nhờ xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 17/05/2022

VOV.VN - Tỉnh ủy Đắk Lắk xem việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ ưu tiên của hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội; nâng cao hơn nữa nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03 và triển khai Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới cho thấy, sau 10 năm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh, Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Toàn tỉnh có 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí, bình quân chung hơn 15 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người gấp 1,67 lần so với năm 2015. Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm (sản phẩm OCOP) đã công nhận và gắn sao cho 35 sản phẩm cấp tỉnh; trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 31 sản phẩm đạt 3 sao.

Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2025 có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương ứng 100/152 xã); có 4/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có từ 1 đến 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 1,3 lần so với năm 2020; có 200 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên.

Để đạt được mục tiêu này, ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các cấp uỷ đảng xem việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ ưu tiên của hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội; nâng cao hơn nữa nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

“Mục tiêu cuối cùng trong phát triển kinh tế xã hội cũng là đảm bảo nông thôn được tốt hơn. Đời sống bà con ở các vùng nông thôn được nâng cao hơn. Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh hơn. Do vậy việc tỉnh, huyện phải hỗ trợ xã. Cụ thể xã nào thiếu tiêu chí gì thì tỉnh làm việc cụ thể với từng xã để từ đó có 1 lộ trình kế hoạch xây dựng các tiêu chí đó để thực hiện”, ông Trung khẳng định./.

Từ khóa: Đắk Lắk, nông thôn mới, nông thôn mới ở Đắk Lắk, đời sống người dân

Thể loại: Xã hội

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập