Thợ mỏ vào ca khắc ghi lời Bác (17/5/2024)

Cập nhật: 17/05/2024

“Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc”, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công nhân ngành than năm nào luôn là kim chỉ nam để mỗi người thợ vùng mỏ hôm nay đoàn kết đồng lòng, thi đua sản xuất, đóng góp vào đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và xây dựng Vùng Than đẹp giàu.

Từ khóa: #thợ mỏ #làm theo #lời bác

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận






Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập