Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể hóa trách nhiệm về quản lý F0 tại nhà (27/11/2021)

Cập nhật: 27/11/2021

UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý, tổ chức chăm sóc F0 tại nhà và tại sơ sở thu dung, điều trị COVID-19, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở quản lý F0 tại nhà, gồm Trạm y tế xã và Trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

Từ khóa: #TP.HCM #quản lý #F0 tại nhà

Thể loại: Thời sự

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập