cổng thông tin điện tử ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Tăng cường quản trị rủi ro để vượt khó Covid-19 (13/09/2021)

Cập nhật: 13/09/2021

Doanh nghiệp kiên cường và lãnh đạo kiên tâm tăng cường quản trị rủi ro để vượt khó Covid-19.
- Giải pháp mở cửa lại kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Từ khóa: #Doanh nghiệp kiên cường #Lãnh đạo kiên tâm #Quản trị rủi ro #Mở cửa kinh tế #TP. HCM

Thể loại: Kinh tế
Nhập mã xác nhận

Nhập lại