Sự tích người làm chúa muôn loài (Phần 2)

Cập nhật: 17/01/2023

Ngọc Hoàng thử thách muôn loài để tìm ra ai xứng đáng kế vị để cai quản cõi trời cõi đất này. Chỉ có loài người thương xót Ngọc Hoàng. Vậy nên, khi tỉnh dậy, ngài đã ban cho loài người quyền kế vị, thay mặt ngài cai quản trần gian... (Kể chuyện và hát ru 10/01/2023)

Từ khóa: Sự tích người làm chúa muôn loài, truyện cổ tích, Ngọc hoàng

Thể loại: Thiếu nhi

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập