Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, có trách nhiệm (30/09/2023)

Cập nhật: 02/10/2023

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, có trách nhiệm
- Giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản an toàn
- “Gỡ” khó tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
- Cần chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vì lợi ích quốc gia
- Nuôi thủy sản lồng bè - Nâng cao thu nhập và đảm bảo an toàn dịch bệnh

Từ khóa:

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập