Sử dụng hiệu quả thông tin khí tượng thuỷ văn cho công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam

Cập nhật: 03/10/2023

Hiệu quả sử dụng các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn hiện chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Sử dụng thông tin khí tượng thuỷ văn cho công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam” do Tổng cục Khí tượng thuỷ văn phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tổ chức sáng nay.

Từ khóa: #hiệu quả #khí tượng #thuỷ văn #rủi ro #thiên tai #Việt Nam

Thể loại: Thời sự

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập