Sóc Trăng có hơn 7.800 đảng viên người dân tộc Khmer

Cập nhật: 25/09/2023

VOV.VN - Với hơn 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy, phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm. Tính đến nay, tỉnh phát triển hơn 7.800 đảng viên là đồng bào dân tộc Khmer, chiếm hơn 16% đảng viên của tỉnh.

Theo Tỉnh uỷ Sóc Trăng, công tác phát triển đảng viên mới được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, định kỳ hằng năm, các cấp ủy đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên là đội ngũ trí thức, người lao động trong các thành phần kinh tế, cán bộ khoa học kỹ thuật, đoàn viên, hội viên ở khu dân cư, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Theo đó, từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm, tỉnh Sóc Trăng phát triển hơn 1.600 đảng viên. Tính đến nay, toàn đảng bộ tỉnh Sóc Trăng có hơn 48.000 đảng viên; trong đó, có hơn 7.800 đảng viên là người dân tộc Khmer, chiếm hơn 16%. Theo đánh giá của Tỉnh uỷ Sóc Trăng, tỷ lệ đảng viên người dân tộc Khmer so với tổng số đảng viên trong từng đảng bộ huyện, thị xã, thành phố ngày càng tăng. Ngoài ra, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc Khmer tham gia các cấp uỷ và giữ các chức danh chủ chốt ở vùng có đông đồng bào Khmer cũng tương đối hợp lý.

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Sóc Trăng, dân tộc Khmer chiếm hơn 52%, dân tộc Hoa chiếm hơn 17% dân số toàn thị xã, trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu luôn chú trọng tăng cường công tác phát triển đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Phan Thị Xinh Hưởng, tính đến đầu năm 2023, Vĩnh Châu có hơn 4.200 đảng viên, trong đó có hơn 1.700 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 41%.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Vĩnh Châu khẳng định, đây là lực lượng đóng góp rất nhiều trong sự phát triển chung của thị xã. Họ vừa là người có uy tín, vừa là lực lượng đi đầu, gương mẫu trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đảng viên là đồng bào dân tộc cũng là một cánh tay nối dài của Đảng, là một kênh thông tin tuyên truyền đối với bà con đồng bào dân tộc.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước, nông dân, trí thức, thanh niên, sinh viên, người dân tộc thiểu số, người có tôn giáo theo phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”, nhằm tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài.

Từ khóa: sóc trăng, đảng viên, đảng viên người dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc khmer

Thể loại: Nội chính

Tác giả: thạch hồng/vov-đbscl

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập