Sáng kiến nhỏ, hiệu quả lớn trong Phòng cháy chữa cháy. (23/11/2023)

Cập nhật: 27/11/2023

- Sóc Trăng quyết tâm hoàn thành cao điểm “90 ngày, đêm” kích hoạt tài khoản định danh cho công dân.
- Sáng kiến nhỏ, hiệu quả lớn trong Phòng cháy chữa cháy.

Từ khóa: #PCCC #Định danh diện tử

Thể loại: Nội chính

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập