Sản xuất trái phép chất ma túy: Đừng đùa với pháp luật!

Cập nhật: 04/12/2023

VOV.VN - Sản xuất trái phép chất ma túy là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn bất chấp để thực hiện hành vi này.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Công ty luật Phúc Khánh Hưng cho biết: Điều 248 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội sản xuất trái phép chất ma túy nhưng chưa hướng dẫn thế nào là hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Tuy nhiên căn cứ vào Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, có thể hiểu hành vi sản xuất trái phép chất ma túy là làm ra chất ma túy (chế biến, điều chế…) bằng thủ công hoặc có áp dụng khoa học công nghệ từ cây có chứa chất ma túy, từ các tiền chất và các hóa chất hoặc làm ra chất ma túy này từ chất ma túy khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc không đúng với nội dung đã được cấp phép.

"Các đối tượng làm nhiệm vụ giám sát, cảnh giới trong đường dây sản xuất trái phép chất ma túy là đồng phạm với đối tượng trực tiếp sản xuất trái phép chất ma túy, tham gia theo phân công nhiệm vụ, vai trò khác nhau. Các đối tượng này đều sẽ phải chịu trách nhiệm về tội sản xuất trái phép chất ma túy theo Điều 248 Bộ luật Hình sự. Khi xét xử, tòa án sẽ căn cứ vào vai trò của từng đối tượng trong vụ án sẽ cá thể hóa hình phạt tương ứng." - Luật sư Nguyễn Văn Hưng cho biết thêm.

Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;
e) Hêrôin, cocain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;
g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;
h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 200 mililít;
i) Tái phạm nguy hiểm;
k) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;
c) Heroin, cocain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;
d) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;
đ) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 200 mililít đến dưới 750 mililít;
e) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 05 kilôgam trở lên;
b) Heroin, cocain hoặc Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 100 gam trở lên;
c) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 300 gam trở lên;
d) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 750 mililít trở lên;
đ) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng lưu ý thêm hiện nay, nhiều đối tượng sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy thuê các công ty vận chuyển, shipper để vận chuyện ma túy dưới dạng các gói hàng, kiện hàng. Nếu những người vận chuyển không biết, hoặc kiểm tra nhưng không phát hiện được các hàng hóa đó là ma túy thì họ không phải chịu trách nhiệm với hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Nếu biết rõ hàng hóa vận chuyển là ma túy, những người này sẽ bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy theo Bộ luật Hình sự hiện hành.

Từ khóa: ma túy, sản xuất ma túy,pháp luật,lợi nhuận

Thể loại: Giáo dục

Tác giả: việt anh/vov2

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập