Sản xuất nông nghiệp ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (02/05/2024)

Cập nhật: 02/05/2024

- Sản xuất nông nghiệp ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Đa lợi ích từ các mô hình nông nghiệp tuần hoàn.
- Nông thôn mới, chất lượng sống mới.

Từ khóa:

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập