Quy tắc đạo đức công vụ: Chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (21/3/2023)

Cập nhật: 21/03/2023

Trong tuần qua, Bộ Nội vụ đã hoàn tất dự thảo Bộ Quy tắc đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để đưa ra lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Chính phủ ban hành. Mục tiêu đặt ra là nhằm bảo đảm sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và sự kỳ vọng của người dân.

Từ khóa: #đạo đức #cán bộ #công vụ

Thể loại: Tin tức sự kiện

Tác giả: nghiêm hùng/vov1

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập