Quốc hội giám sát trực tiếp nhiều bộ ngành và địa phương về nguồn lực chống dịch

Cập nhật: 23/09/2022

VOV.VN - Phạm vi cuộc giám sát tối cao của Quốc hội là trên cả nước, trong đó Đoàn giám sát dự kiến giám sát trực tiếp tại 14 bộ, ngành, và 12 địa phương về quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 23/9, tiếp tục phiên họp pháp luật chuyên đề tháng 9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Đây là một trong 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2023.

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, cuộc giám sát sẽ đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan tình hình và kết quả thực hiện huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Trong mỗi nội dung nêu trên, đoàn sẽ làm rõ tình hình, thực trạng và thực hiện chính sách, pháp luật; kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, yếu kém, bất cập; nguyên nhân (chủ quan, khách quan); bài học kinh nghiệm, đặc biệt là mối quan hệ và bài học kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng với công tác phòng chống dịch.

Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, khả thi của chính sách, pháp luật; làm rõ ưu, nhược điểm của việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với từng nội dung, lĩnh vực giám sát.

Cùng với đó là xác định trách nhiệm của các chủ thể, đối tượng giám sát liên quan đến từng nội dung giám sát, để từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về các nội dung giám sát.

Về phạm vi, đoàn sẽ giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên cả nước, trong thời gian đầu năm 2020 đến hết ngày 31/12/2022.

Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cả về vật lực, tài lực và nhân lực.

Bên cạnh đó là việc tổ chức hệ thống y tế cơ sở, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế cơ sở và việc tổ chức bộ máy y tế dự phòng, điều kiện đảm bảo và công tác tổ chức thực hiện các quy định về y tế dự phòng, từ ban hành văn bản, triển khai thực hiện đến kết quả thực hiện.

Một trong những nội dung trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo ông Nguyễn Phú Cường là Đoàn giám sát dự kiến giám sát trực tiếp tại 14 Bộ, ngành và 12 tỉnh, thành phố.

Cụ thể các bộ, ngành: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Y tế, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin - Truyền thông, Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Địa phương gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Yên Bái, Nghệ An, Huế (hoặc Đà Nẵng), Kon Tum, Phú Yên, An Giang (hoặc Đồng Tháp), Cần Thơ, Tây Ninh (hoặc Bà rịa - Vũng tàu).

“Trong quá trình giám sát, tùy theo tình hình thực tế và các điều kiện cho phép, Đoàn giám sát có thể điều chỉnh Kế hoạch giám sát và các đề cương giám sát. Ngoài nội dung đã có trong đề cương, khuyến khích các cơ quan, tổ chức cung cấp các thông tin khác cho đoàn giám sát” – ông Nguyễn Phú Cường cho biết./.

Từ khóa: Quốc hội giám sát về nguồn lực chống dịch Covid-19, kế hoạch giám sát nguồn lực chống dịch Covid-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về giám sát

Thể loại: An ninh - Quốc phòng

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập