Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả - Cần huy động sức mạnh toàn xã hội (28/11/2023)

Cập nhật: 28/11/2023

Để đấu tranh có hiệu quả tệ nạn ma túy, công tác phòng ngừa và đấu tranh tội phạm ma túy phải được kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong đó, phòng ngừa vẫn là cơ bản, từng bước giảm số người nghiện và quản lý được số người sử dụng trái phép chất ma tuý sẽ giảm ‘cầu’ về ma túy, góp phần phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma tuý.

Từ khóa:

Thể loại: Xã hội

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập