Phát triển nguồn nhân lực số - Giải pháp cần ưu tiên để tăng tốc chuyển đổi số quốc gia (21/09/2023)

Cập nhật: 21/09/2023

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của các nước trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Thời gian qua,Chính phủ đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp thực hiện thúc đẩy việc chuyển đổi số, trong đó con người là một trong những yếu tố trọng tâm. Nguồn nhân lực mới với tư duy số và kỹ năng số sẽ là lực lượng chủ yếu để triển khai và hiện thực hóa, quyết định sự phát triển của nền kinh tế số.

Từ khóa: # Nhân lực số # Chuyển đổi số quốc gia

Thể loại: Nội chính

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập