Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Cập nhật: 02/02/2024

VOV.VN - Sáng nay (2/2), tại Hà Nội diễn ra Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Sự kiện do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức.

Đây là năm thứ 3 cuộc thi được tổ chức trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Hà Thị Trang cho biết, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Mở rộng các đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ngoài Đảng bộ Khối, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và người nước ngoài.

Sẽ có 5 loại hình tác phẩm dự thi gồm: Tạp chí, Báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Tác phẩm chính luận loại hình Video clip.

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm "bút chiến" phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nêu rõ, để lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; Ban Chỉ đạo Cuộc thi đề nghị các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, phải tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội. Đồng thời động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ Khối tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Qua đó để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nói: "Năm nay chúng tôi tiếp tục phối hợp với 5 cơ quan thông tấn báo chí và tăng số lượng các giải thưởng, về loại hình tăng từ 3 lên 5 loại hình tham dự. Kế hoạch này đã được nghiên cứu và triển khai hết sức sâu sắc. Do đó, đề nghị đại diện các Đảng ủy trực thuộc, tổ chức cuộc phát động trong Đảng bộ, trong cơ quan, đơn vị mình về hưởng ứng Cuộc thi Chính luận lược bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024."

Từ khóa: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương,Cuộc thi chính luận,bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thể loại: Nội chính

Tác giả: thúy hằng/vov1

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập

bài liên quan