Phạt con người hay phạt phương tiện?

Cập nhật: 16/02/2023

VOV.VN - Khi một hành vi vi phạm giao thông xảy ra, lỗi thuộc về con người. Song, rất nhiều chế tài xử phạt lại nhắm vào phương tiện.

Nếu bạn có thời gian quan tâm một chút và bạn đọc Luật về xử phạt vi phạm hành chính – là văn bản quy định việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, trong đó, có việc xử phạt vi phạm các quy định với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (sau đây xin nói vắn tắt là xử phạt hành chính về giao thông đường bộ), thì bạn sẽ thấy rõ một điểm là việc xử phạt vi phạm hành chính là quy định về việc một cơ quan nhà nước (hoặc cơ quan liên quan nào đó có chức năng) sẽ xử phạt các cá nhân, hay tổ chức (ở đây rất cụ cá nhân là người hoặc các nhóm người) có các hành vi vi phạm.

Đối tượng xử phạt ở đây là những con người, các công dân. Có nghĩa là đối tượng để xử phạt vi phạm hành chính chắc chắn không bao giờ bao gồm các phương tiện.

Tôi nghĩ, đây là một điểm tôi nghĩ nó có sự mâu thuẫn. Ví dụ khi chúng ta nhận được thông báo phạt nguội, rằng phương tiện của chúng ta đã vi phạm luật giao thông. Nhưng về mặt pháp lý, không có phương tiện nào vi phạm cả!

Về mặt pháp lý, chỉ có các cá nhân điều khiển phương tiện đó vi phạm, các cá nhân tham gia giao thông vi phạm. Và những người đó sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị xử phạt hình sự.

Luật pháp có quy định rất rõ ràng về việc này. Tôi nghĩ, với các phương tiện hiện nay, với khóa học công nghệ hiện nay, thì việc từ một phương tiện nào đó tìm ra ai là người người điều khiển, ai là người vi phạm không phải là quá khó khăn như trước đây.

Nhưng cho dù có khó khăn hay không, thì trong quy định của Luật xử phạt vi phạm hành chính cũng có quy định rất rõ ràng, đó là việc xử phạt chắc chắn là phải xử phạt đối với các cá nhân, các công dân, xử phạt con người, các nhóm người cụ thể, mà có các hành vi vi phạm.

Cũng nói thêm là tới đây, khi mà chúng ta sửa đổi Luật giao thông đường bộ, tôi nghĩ cần thiết trước hết là phải xác định về mặt pháp lý và đưa ra một quy trình pháp lý có thể định rõ việc khi phát hiện các phương tiện trên đó có người điều khiển vi phạm luật giao thông, thì chúng ta sẽ tìm kiếm hay xác định người vi phạm bằng cách nào?

Tôi nghĩ, không thể có chuyện, để đơn giản hóa công việc cho công việc của mình, mà cơ quan chức năng có thể nói rằng: đã có phương tiện nào đó vi phạm.

Đặt giả định, có trường hợp, cơ quan tôi có một anh lái xe vi phạm an toàn giao thông, rồi anh ta mất tích, đi nước ngoài, thậm chí có thể chết. Thế thì ai là người sau đó phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm nêu trên?

Rồi việc cơ quan Cảnh sát giao thông gửi một thông báo yêu cầu không cho đăng kiểm chiếc xe do anh ta điều khiển hoặc cơ quan chức năng gửi thông báo xử phạt thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm xử phạt? Đương nhiên trong trường hợp đó, không thể là chủ xe được.

Những tình huống như vậy, theo tôi có lẽ phải được đặt ra, phải được bàn bạc một cách nghiêm túc và đầy đủ. Xem là về mặt pháp lý là thế nào, giải pháp về mặt kỹ thuật là thế nào giải, giải pháp về mặt thực hiện là thế nào?

Về mặt luật pháp, cũng đã quy định rất rõ trong Luật về xử phạt vi phạm hành chính, đó là nếu như có hành vi vi phạm, thì đó là hành vi của con người chứ không phải là hành vi của phương tiện. Nếu có việc xử phạt, thì chúng ta xử phạt con người, chứ không phải xử phạt một phương tiện.

Bởi vì chúng ta không có quy định pháp luật nào cho phép a xử phạt các phương tiện cả!./.

Từ khóa: Phạt con người hay phạt phương tiện, vi phạm giao thông, Luật xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm giao thông, lái xe an toàn

Thể loại: Ô tô - Xe máy

Tác giả:

Nguồn tin: VOVVN

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập