Phân loại rác tại nguồn cần giải pháp đồng bộ (14/6/2024)

Cập nhật: 14/06/2024

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đến ngày 31/12/2024, các tỉnh, thành phố sẽ chính thức thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Đến thời điểm này chỉ còn gần 6 tháng nữa để các tổ chức, đơn vị cá nhân chấp hành các quy định của Luật. Tuy vậy hiện nay, người dân còn nhiều bỡ ngỡ, một số đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải cũng gặp vướng mắc trong công tác chuẩn bị để thực hiện phân loại rác tại nguồn. Phần lớn rác thải sinh hoạt gồm rác vô cơ, hữu cơ, rác thải có thể tái chế vẫn được thu gom chung, chôn lấp cùng chỗ dẫn đến lãng phí nguồn tài nguyên, ngân sách và ảnh hưởng đến môi trường.
Thực tế này đang diễn ra như thế nào? Cần có giải pháp gì để thúc đẩy phân loại rác tại nguồn. Cùng bàn luận nội dung này với khách mời là PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam

Từ khóa: #Phân loại rác

Thể loại: Đời sống

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập