Nội các Thái Lan phân bổ ngân sách tổ chức Tổng tuyển cử năm 2023 (25/1/2023)

Cập nhật: 25/01/2023

Nội các Thái Lan hôm 24/1 đã thông qua khoản ngân sách 5,9 tỷ bạt (baht), khoảng 179 triệu đô la phục vụ cho cuộc Tổng tuyển cử năm 2023.

Từ khóa: #Thái Lan #Tổng tuyển cử

Thể loại: Thế giới

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập