Những điểm mới trong Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (24/5/2024)

Cập nhật: 24/05/2024

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144, Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Ở mỗi giai đoạn của sự nghiệp cách mạng, yêu cầu về phẩm chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên mang những nét đặc thù riêng, gắn với nhiệm vụ cụ thể. Bối cảnh mới đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nêu cao đạo đức cách mạng, thực sự tiên phong, gương mẫu, bởi theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Vậy, Quy định 144 có điểm gì mới? Thông điệp gì được truyền đi trong Quy định 144 khi ban hành vào thời điểm này? Tiến sĩ Vũ Ngọc Lương, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ cùng bàn luận chủ đề này.

Từ khóa: #đạo đức #cách mạng

Thể loại: Xã hội

Tác giả:

Nguồn tin: VOV1

Bình luận


Đăng nhập trước khi gửi bình luận Đăng nhập